Tel.: 777 336 980

Brno, Černá Hora, Šumperk

Závlahové systémy rodinných zahrad

  • projekce a realizace závlahových systémů, NELSON
  • zazimování, nastavení ZS s následnou kontrolou přesnosti
  • prodej závlahových komponentů
  • poradenská činnost
  • autorizovaná instalace závlahových systémů
  • střešní zahrady s kapkovou závlahou

Instalace závlahových systémů

Závlahové systémy s automatickým ovládáním jsou již dnes rozšířené a dostupné i v České republice. Správně navržený a nainstalovaný systém umožní dosažení značných úspor času i vody, čímž se velmi brzy začnou pokrývat investiční náklady. Ve srovnání s ručním zaléváním je úspora času u zahrady běžné velikosti od několika desítek až po několik set hodin za vegetační období. Že nevěříte? Zkuste si to spočítat…. Automatickým zavlažováním v ranních či nočních hodinách dochází také k úsporám vody, neboť jsou podstatně menší odpary a rostliny v této době přijímají vláhu lépe. Úspory vody se dosahuje i tím, že postřikovače jsou schopny přesně a rovnoměrně pokrýt požadovanou plochu, takže se spotřebuje jen tolik vody, kolik je nutné.

Mezi základní prvky patří plastové trubní podzemní rozvody, postřikovače mnoha typů a provedení, elektromagnetické ventily, elektrorozvody, ventilové šachty, ovládací jednotky, čidla, filtrační zařízení a celá řada dalších regulačních armatur. Pokud zdrojem vody není vodovod, potom je nezbytnou součástí závlahového systému i čerpadlo nebo čerpací stanice.

Správný návrh zavlažovacího systému je nejdůležitějším předpokladem pro spokojenost uživatele. Ani sebelepší komponenty nezajistí dokonalý efekt a užitek celého systému, nebyl-li správně navržen.

Pro zpracování návrhu systému a i následnou kalkulaci ceny je důležitá znalost celé řady údajů a existence přesného osazovacího plánu pozemku v měřítku. Některé z těchto potřebných údajů jsou uvedeny v této tabulce. Máte-li zájem o bezplatné zpracování návrhu závlahového systému, zašlete nám prosím vyplněnou tabulku společně s přesným osazovacím plánem pozemku v měřítku.